Nazwa projektu:

„Rozbudowa parku maszynowego i wyposażenia technicznego firmy Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych kluczem do podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym"

Beneficjent:

MAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Projekt nr:

WND-RPZP.01.01.02-32-108/09
W wyniku realizacji projektu pn. „Rozbudowa parku maszynowego i wyposażenia technicznego firmy Mazur - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych kluczem do podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym" o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.02-32-108/09-00 w przedsiębiorstwie Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych dokonano korzystnych zmian w procesie świadczenia usług budowlanych poprzez ulepszenie następujących usług:

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

wykonawstwo robót drogowych

budowa i modernizacja sieci gazowych

Ponadto w ramach realizacji ww. projektu przedsiębiorstwo Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych rozszerzyło swoją ofertę o następujące nowe usługi:

wykonywanie przecisków pod nawierzchniami twardymi

wykonywanie prac budowlanych w warunkach gęstej zabudowyNazwa projektu:

„Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym firmy MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych poprzez zakup maszyn do ciężkich prac ziemnych, budowlanych i drogowych"

Beneficjent:

MAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Projekt nr:

UDA-RPZP.01.01.02-32-064/10-00
W wyniku realizacji projektu pn. Podniesienie konkurencyjności na rynku krajowym firmy MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych poprzez zakup maszyn do ciężkich prac ziemnych, budowlanych i drogowych o numerze umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.01.01.02-32-054/10-00, MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych wprowadziło do oferty 2 nowe usługi:

budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych o wielkich średnicach

kształtowanie nawierzchni dróg miejskich, dróg szybkiego ruchu i autostrad

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Nagrody i wyróżnienia

czytaj więcej >>

Aktualności

2012 - 04 - 21

Uruchomiona została nowa strona internetowa naszzej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością oraz częstych odwiedzin.
www.mazur-spri.com.pl

czytaj więcej >>

Projekt Dofinansowania

czytaj więcej >>

© 2012 - MAZUR
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych